fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАРИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИДЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ“

Дари на ABLE Mentor

Благодарим Ви, че желаете да дарите на ABLE Mentor!

 

Съгласно Закона срещу мерките за изпиране на пари и правилника за прилагането му, ние, от сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“, ЕИК 176119022, седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, ул. „Иван Радоев“ № 2 (наричано по-долу “ABLE”) сме задължени да идентифицираме източника на всяко дарение към ABLE, като събираме посочените по-долу във формуляра лични данни за дарителите – физически лица. 

 

С този кратък формуляр Ви молим да ни предоставите Вашите лични данни. Ние от ABLE разбираме важността на конфиденциалността и защитата на Вашите лични данни и се ангажираме да обработваме тези лични данни при спазване на приложимите национални и европейски законови изисквания и установените стандарти и принципи. Можете да сте спокойни, че Вашите лични данни са предават по сигурна, криптирана връзка до нас. За потвърждение на предоставените с този формуляр данни, можем да Ви поискаме по имейла копие от лична карта. Ще изтрием копието веднага след потвърждение на попълнените във формуляра данни. 

ABLE съхранява изпратените от Вас лични данни за срок от 5 години.  

Вашите лични данни се съхраняват и обработват от ABLE само за целите на идентифицирането Ви като дарител. Ние можем да разкриваме и предоставяме Ваши лични данни на компетентните държавни органи по предвидения в закона ред,  в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им или когато това е необходимо във връзка с обработването на онлай плащането от лицензиран оператор. Извън тези случаи, ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица. 

При условията на Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“) Вие имате право да получите информация за вида и обема на личните Ви данни, които съхраняваме, да поискате Вашите данни да бъдат изтрити или коригирани в случай на несъответствие, да се противопоставите на обработването или да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и тяхната преносимост, както и право на жалба до Комисията за защита на потребителите.

Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме месечен бюлетин и/или информация за организирани събития във връзка с дейността на ABLE Mentor.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните горепосочените Ви права, можете да се обърнете към лицето ни за контакт Николай Николов на следния адрес: nnikolov@ablebulgaria.org

Данни, които са ни необходими  (* задължителни полета във формата):

  1. [… ] име; 
  2. [… ] фамилия;
  3. [… ] електронна поща, на която ще получите сертификат за извършено дарение; 
  4. [… ] телефон; 
  5. [… ] месечна сума за дарение