НАШАТА ИСТОРИЯ

ABLE Mentor е програма за индивидуално менторство, създадена през 2013 г. от група приятели, обединени от членството си в сдружение Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Инициативата е разработена като инструмент за справяне с няколко недостига в българското образование:

– недостатъчно кариерно и академично ориентиране в горните гимназиални класове;
– липса на самоувереност сред завършващите;
– недостиг на базови умения за планиране, комуникация, работа в екип, спазване на срокове и др.

Първоначалната концепция зад програмата ABLE Mentor, която е разработена и тествана през втория учебен срок на 2013 г., включва посещения на професионалисти-доброволци в предварително подбрани училища. Целта е провеждането на 5 последователни срещи във всяко едно училище, по време на които учениците от 10-ти и 11-ти клас да бъдат запознати детайлно с теми като „Предприемачество като инструмент за решаване на проблеми“, „Кариерно ориентиране“, „Академично ориентиране“ и други.

Този подход не сработва и програмата претърпява цялостна промяна на концепцията в края на 2013 г. Така се ражда идеята за индивидуално менторство и извеждането на участниците от класните стаи. Разписват се първата програма, цели и срокове и се провежда кампания за привличане на ментори и ученици. Кампанията минава успешно – включват се повече от 40 ученика, а над 80 ментора кандидатстват, за да участват като доброволци.

След успешното провеждане на първия сезон на ABLE Mentor в София, екипът бързо намира съмишленици в Русе и Стара Загора. В следващите години програмата е организирана поне за един учебен срок в градовете Варна, Бургас, Казанлък, Благоевград, Враца, Пазарджик, Дупница.

Към средата на 2018 г., 5 години след създаването на ABLE Mentor, в програмата са взели участие над 1000 ученици и ментори, а за организацията в различните градове са работили повече от 60 доброволци.

Екипът на ABLE Mentor благодари за помощта на всички доброволци и партньори, които са припознали нашата дейност и са ни подкрепили. На сдружение Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE), под чиято административна шапка се случва проекта. И на фондация „Америка за България“, която ни подкрепя финансово от началото на 2017 г.

Екип в развитие. Във всяка следваща фаза се присъединяват хора, без които ABLE Mentor нямаше да е това, което е днес:

Етап 1 (Концепция и индивидуално менторство): Асен Георгиев, Илияна Лазарова, Александра Ангелова

Етап 2 (Подготвяне и изпълнение на сезон 1): Иконом Филипов, Йоана Славова, Слав Денякин, Ивелина Игнатова, Натанаил Стефанов, Калина Чернева

Етап 3 (Развитие и организиране след сезон 1): Вержиния Лазарова, Велин Койчев, Андриана Андреева, Иво Анев, Мила Атанасова, Светлозара Бельовска, Николай Николов, Вилияна Мутафова, Виолета Йовчева, Виктория Чучумишева, Денис Олегов, Никола Груев, Милен Русев, Радина Краена, Иван Марков, Тереза Василева, Симеон Енев

Start typing and press Enter to search